Somjade.com เช็คเบอร์ว่าจองได้หรือไม่

ใส่เบอร์ที่ต้องการตรวจสอบ สถานะว่ามีอยู่หรือไม่

ล้าง

* * * ใส่เบอร์เดียว หรือ เว้นบรรทัดใส่เบอร์ใหม่ได้หากต้องการตรวจสอบหลายๆเบอร์
ตัวอย่างการใส่

0891599565
0896529456
08-9999-9999

*มี - หรืออักษร โปรแกรม ลบออกอัตโนมัติ

สถานะต่างๆ
ยังอยู่ ยังสั่งจองได้
ถูกจองแล้ว มีคนขอจองไว้แล้ว
ขายแล้ว มีคนซื้อไปแล้ว

ช,ญ=ได้ทุกเพศ
ช=ผู้ชายหรือทอม
ญ=ผู้หญิงหรือสาวประเภทสอง

ขั้นตอนการซื้อเบอร์รายเดือน