รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 41,246 เบอร์
Update 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:58 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 5 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 57 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 203 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 19 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 185 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 9 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 278 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,431 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,692 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,126 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,777 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,777 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 24 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 12 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 306 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 3,845 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 186 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 652 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 3,935 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 4,017 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 3,653 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 903 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 6,281 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 3,006 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 4,367 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,875 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 5,103 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 986 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,959 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,405 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,469 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 222 เบอร์