รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 56,919 เบอร์
Update 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:26 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 9 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 70 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 243 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 28 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 224 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 529 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 3,024 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,912 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,607 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,320 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,320 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 28 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 18 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 375 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,552 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 331 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 1,073 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 6,276 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 5,238 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 6,547 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 2,379 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 9,113 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 4,667 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 5,858 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 4,991 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 6,522 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,196 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,480 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,865 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,785 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 278 เบอร์