รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 35,322 เบอร์
Update 8 มิถุนายน 2566 เวลา 04:30 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 47 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 181 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 160 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 6 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 249 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,178 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,602 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,885 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,584 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,584 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 22 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 11 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 275 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 3,900 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 86 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 425 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,506 ชุด

เบอร์รายเดือน TRUE
จำนวน 1,540 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,633 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,458 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 577 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 4,368 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 2,210 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,529 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,212 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,273 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 815 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,643 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,134 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,283 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 187 เบอร์