รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 35,213 เบอร์
Update 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08:45 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 45 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 183 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 150 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 4 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 251 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,153 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,664 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,981 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,560 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,560 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 21 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 11 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 282 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,351 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 80 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 421 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,397 ชุด

เบอร์รายเดือน TRUE
จำนวน 3,394 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,923 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,692 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 571 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 4,234 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 2,003 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,508 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,214 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,178 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 784 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,601 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,088 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,238 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 179 เบอร์