รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 49,115 เบอร์
Update 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:39 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 7 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 67 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 220 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 22 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 208 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 369 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,744 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,808 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,424 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,023 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,023 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 27 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 344 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,244 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 285 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 858 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 5,170 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,857 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 5,429 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 1,624 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 7,809 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 3,848 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 5,213 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 4,517 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 5,884 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,102 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,258 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,665 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,655 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 254 เบอร์