รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 34,351 เบอร์
Update 10 ธันวาคม 2566 เวลา 14:12 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 44 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 182 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 146 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 4 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 235 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,168 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,650 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,970 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,540 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,540 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 20 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 9 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 283 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,260 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 70 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 404 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,270 ชุด

เบอร์รายเดือน TRUE
จำนวน 3,712 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,608 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,576 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 515 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 4,145 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 1,895 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,503 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,207 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,111 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 762 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,599 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,056 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,202 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 172 เบอร์