รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 38,901 เบอร์
Update 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11:47 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 52 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 195 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 19 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 177 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 8 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 260 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,302 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,646 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,033 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,709 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,709 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 23 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 12 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 299 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 3,659 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 145 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 566 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 3,332 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,813 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,096 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 717 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 5,590 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 2,688 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 4,018 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,608 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,735 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 924 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,833 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,259 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,412 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 208 เบอร์