รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 63,193 เบอร์
Update 1 เมษายน 2563 เวลา 19:35 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 10 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 82 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 268 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 30 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 238 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 732 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 3,279 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,997 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,743 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,488 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,488 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 29 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 22 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 408 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,841 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 409 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 1,284 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 7,262 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 5,612 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 7,431 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 3,374 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 10,009 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 5,660 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 6,392 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 5,452 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 7,074 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,256 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,684 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 4,044 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,900 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 305 เบอร์