รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 36,570 เบอร์
Update 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:21 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 3 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 47 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 186 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 18 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 164 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 6 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 230 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,160 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,591 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 1,936 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,648 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,648 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 22 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 11 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 278 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 3,508 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 100 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 470 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 2,766 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,369 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,581 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 523 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 5,049 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 2,415 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 3,660 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 3,323 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 4,417 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 876 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 2,724 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,126 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,320 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 187 เบอร์