รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 51,447 เบอร์
Update 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:24 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 7 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 63 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 226 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 22 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 213 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 402 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,826 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,839 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,469 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,127 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,127 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 28 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 354 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,335 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 301 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 913 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 5,481 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 4,225 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 5,940 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 1,849 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 8,224 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 4,041 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 5,383 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 4,631 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 6,053 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,125 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,312 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,725 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,683 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 256 เบอร์