รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 57,901 เบอร์
Update 1 ตุลาคม 2563 เวลา 01:06 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 9 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 73 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 252 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 28 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 228 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 568 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 3,087 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,937 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,648 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,330 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,330 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 28 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 18 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 385 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,607 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 340 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 1,138 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 6,455 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 5,015 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 6,611 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 2,566 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 9,376 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 4,837 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 5,997 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 5,095 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 6,650 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,213 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,530 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,902 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,825 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 284 เบอร์