รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 47,878 เบอร์
Update 26 กันยายน 2564 เวลา 23:17 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 7 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 66 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 218 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 20 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 207 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 13 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 350 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,702 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,794 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,376 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,980 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,980 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 27 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 14 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 336 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,189 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 267 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 808 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 4,919 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,829 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 5,136 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 1,498 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 7,599 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 3,726 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 5,088 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 4,424 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 5,769 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,085 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,218 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,627 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,630 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 249 เบอร์