รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 53,702 เบอร์
Update 1 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 9 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 66 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 231 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 22 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 217 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 446 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,894 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,866 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,523 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,218 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,218 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 28 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 16 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 360 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,416 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 322 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 975 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 5,800 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 4,572 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 6,358 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 2,036 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 8,616 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 4,276 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 5,564 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 4,765 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 6,217 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,152 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,380 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,778 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,726 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 262 เบอร์