รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 63,172 เบอร์
Update 5 เมษายน 2563 เวลา 20:17 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 10 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 82 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 268 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 30 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 238 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 731 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 3,277 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,997 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,742 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,487 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,487 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 29 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 22 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 408 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,841 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 407 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 1,282 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 7,242 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 5,607 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 7,429 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 3,371 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 10,008 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 5,657 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 6,391 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 5,451 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 7,072 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,255 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,683 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 4,043 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,900 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 305 เบอร์