รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 45,250 เบอร์
Update 4 ธันวาคม 2564 เวลา 00:15 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 5 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 63 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 216 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 20 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 197 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 13 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 324 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 2,624 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,761 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,299 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 1,879 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 1,879 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 24 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 13 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 326 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,094 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 235 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 760 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 4,604 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 3,467 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 4,560 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 1,274 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 7,169 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 3,513 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 4,860 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 4,253 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 5,564 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,051 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,152 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,560 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,589 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 238 เบอร์