รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 61,343 เบอร์
Update 5 มิถุนายน 2563 เวลา 03:35 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 10 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 81 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 263 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 29 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 234 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 664 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 3,209 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,981 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,717 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,422 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,422 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 28 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 21 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 401 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,763 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 387 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 1,227 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 6,977 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 5,507 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 7,076 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 3,017 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 9,836 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 5,349 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 6,265 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 5,344 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 6,910 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,236 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,634 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,989 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,882 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 298 เบอร์