รายการเบอร์ทั้งหมดแยกประเภท

เบอร์ทั้งหมด 60,417 เบอร์
Update 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:43 น.

เบอร์แบ่งตามความหายาก

เบอร์มงคลที่สวยและหายยาก

เบอร์ไฟว์
เบอร์เลขเดียวกัน5ตัว จำนวน 10 เบอร์

เบอร์โฟร์
เบอร์เลขเดียวกัน4ตัวจำนวน 81 เบอร์

เบอร์สองตอง
จำนวน 261 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัว
จำนวน 29 เบอร์

เบอร์มีเลข 2ตัวใน7ตัว
จำนวน 231 เบอร์

เบอร์สองชุด
จำนวน 15 เบอร์

เบอร์มังกร 789
จำนวน 631 เบอร์

เบอร์เลขสลับ xyxy
จำนวน 3,177 เบอร์

เบอร์สองคู่ท้าย xxyy
จำนวน 1,969 เบอร์

เบอร์เลขหาบ xyyx
จำนวน 2,701 เบอร์

เบอร์ปีเกิด พ.ศ.
จำนวน 2,418 เบอร์

เบอร์ปีเกิด ค.ศ.
จำนวน 2,418 เบอร์

เบอร์โฟร์หน้า
เลขหน้า4ตัวเหมือน จำนวน 28 เบอร์

เบอร์สลับ3ชุด
จำนวน 19 เบอร์

เบอร์สามคู่
จำนวน 394 เบอร์

เบอร์ตอง เลขตองหลัง
จำนวน 4,728 เบอร์

เบอร์เรียงเลข เบอร์กลุ่ม
จำนวน 373 ชุด

เบอร์คู่แท้ 8ตัวเหมือน
จำนวน 1,203 คู่

เบอร์คู่ 7ตัวเหมือน
จำนวน 6,793 ชุดเบอร์แบ่งตามราคา

รายการเบอร์ทั้งหมดแบ่งตามราคา

1,000 บาท
จำนวน 5,547 เบอร์

1,000-1,500 บาท
จำนวน 6,822 เบอร์

1,500-2,000 บาท
จำนวน 2,875 เบอร์

2,000-2,500 บาท
จำนวน 9,702 เบอร์

2,500-3,000 บาท
จำนวน 5,189 เบอร์

3,000-4,000 บาท
จำนวน 6,189 เบอร์

4,000-5,000 บาท
จำนวน 5,278 เบอร์

5,000-6,500 บาท
จำนวน 6,835 เบอร์

6,500-8,000 บาท
จำนวน 1,233 เบอร์

8,000-10,000 บาท
จำนวน 3,617 เบอร์

10,000-20,000 บาท
จำนวน 3,969 เบอร์

20,000-40,000 บาท
จำนวน 2,867 เบอร์

40,000 บาทขึ้นไป
เบอร์ vip ราคา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 294 เบอร์