วิธีดูว่าตนเองเหมาะกับเบอร์อะไร

เบอร์ในเว็บทุกเบอร์ เป็นเบอร์ดีทั้งหมด
แต่จะดีกับคนที่แตกต่างกัน บางเบอร์ดีกับราชการ บางเบอร์ดีค้าขาย
บางเบอร์ดีกับอาหาร บางเบอร์ดีกับทหารตำรวจ บางเบอร์ดีเรื่องเสื้อผ้า ฯลฯ

การเลือกเบอร์ก็ต้องอ่านให้ตรงกับอาชีพ ชีวิต สิ่งที่ต้องการ
เมื่อเอาความหมายนั้นๆเข้ามาในชีวิตเราจะจะเป็นผลดี แก้ปัญหาที่ติดอยู่ มีความหมายตรงกับสิ่งที่เรากำลังจะไปทำ เป็นต้น

มีหลายคนโทรหรือเมล์มาบอกว่า ให้หาเบอร์ให้เลย แนะนำมาเลย เอาเลย ผมเอาราคานั้นราคานี้
แต่ผมจะบอกทุกคนให้หาเบอร์เอง ไม่เคยหาเบอร์ให้ใคร ผมแค่แนะนำเลขไป

ผมแนะนำเลขให้ได้ แต่เบอร์ต้องหาเองเลือกเอง ซื้อกับผมไม่ซื้อกับผมก็ได้ ผมใช้หลักนี้มาตลอด
เนื่องจากรู้ว่าแต่ละคนมีกรรมวาสนาบารมีมาแตกต่างกัน
มีโครงสร้างกรรมที่แตกต่างกัน

มันไม่ยากหรอกนะครับ ที่ผมจะเลือกเบอร์ให้เลย
แต่จริงๆแล้ว จิตคนใช้ต้องรับเบอร์นั้นได้ด้วย

สิ่งสำคัญเลยสำหรับการเลือกเบอร์ คือการถูกชะตา

การเลือกเบอร์ให้ได้ผลดีนั้น ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
คือเลือกเบอร์ที่เหมาะกับชะตา และเลือกเบอร์ที่ถูกกับชะตา

เหมาะกับชะตาคือ ตรงตามดวงชะตา มีความหมายที่ตรงกับอาชีพ ชีวิต สิ่งที่ต้องการ
ส่วนถูกชะตาคือ ต้องชะตา เห็นแล้วรัก เห็นแล้วชอบแกะออกจากใจไม่หลุด รักแรกพบ

เบอร์นั้น จะไม่ถามผมเลย เลือกเองเลยนั้นก็ได้
แต่ควรทำความเข้าใจเบอร์มาเยอะ คือเอาเบอร์ตัวเองและคนรู้จัก 20-50 คนอ่านในโปรแกรมทีละคน ก็จะเริ่มเข้าใจภาพรวมทั้งหมด
แล้วก็สามารถเลือกเบอร์ที่ชอบ ความหมายที่ใช่ ซื้อไปใช้ได้เลย

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เอง การกล้าเลือกกล้าตัดสินใจชีวิตตัวเอง เป็นบาทฐานของความสำเร็จ

ส่วนคนไหน ต้องการจะให้ตรงตามดวงชะตา ตามดวงด้วยผมก็ดูให้ ผูกให้
หากต้องการจะถาม
ให้เข้าที่ระบบวิเคราะห์เลขตามดวงชะตา https://somjade.com/ask/9
โดยเตรียมข้อมูลดังนี้นะครับ
– ประวัติการใช้เบอร์
– อาชีพ
– วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด
– เพศ
– เรื่องที่จะให้เน้นเป็นพิเศษครับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมงผมตอบหมดทุกคนครับ

* การดูเบอร์ทั้งหมด ผมดูเองหมดนะครับ ไม่ใช้ผู้ช่วย หรือใครมาดูแทนครับ
การดูเลขพวกนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนครับ หาใครแทนไม่ได้ครับ

*สมัยก่อนจะให้ส่งมาถามทางเมล์
แต่เนื่องจากอีเมล์ผมที่ใช้ตอบ ปัจจุบันตอบอยู่ที่ 200 คนต่อวัน
ทำให้อีเมล์ผมเมื่อส่งไปหาใคร จะตกไปอยู่ใน spam mail หรือไม่ก็ไม่ถึงเลย
คือ server จะคิดว่าเมล์
เป็นเมล์ที่ส่งอีเมล์ขยะไปรบกวนคนอื่น
ทำให้ตอบไปแล้วอีเมล์ตกหล่นไม่ถึงครับ
จึงขอให้ถามทางระบบผ่านหน้าเว็บแทนครับ