วิธีการการย้ายค่ายเบอร์เดิม

วิธีการ ย้ายค่ายเบอร์เดิม Mobile Number Portibility

 

เตรียมตัวก่อนย้าย

แบบเติมเงิน
• ต้องตรวจเช็คเบอร์ก่อนว่าลงทะเบียนซิมไว้หรือยัง ต้องลงทะเบียนซิมไว้ก่อน ต้องเคยแสดงตน แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ที่ผู้ใช้บริการเดิมมาแล้ว
หากยังไม่เคยแสดงตน วิธีการแสดงตนนั้นง่ายมากแค่นำบัตรประจำตัวที่มีรูปเช่นบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง พร้อมซิมการ์ดไปที่ศูนย์บริการเพื่อแจ้งว่าเราเป็นเจ้าของ
• ยอดเงินและวันใช้งานไม่สามารถโอนไปยังเบอร์ใหม่ได้ เพราะคนละค่าย จึงควรใช้ให้หมด หรือใช้วิธีโอนเงินโอนวันไปยังหมายเลขอื่น

แบบรายเดือน
• ชำระค่าบริการ ไม่ให้มียอดบริการค้างชำระ
• โทรแจ้ง call center ยกเลิกบริการเสริม แพ็คเกจเสริมให้หมด

และทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน
• แบบเติมเงิน ต้องเช็คก่อนว่า เปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน เบอร์ใหม่เพิ่งเปิดหมาดๆยังย้ายไม่ได้ , การนับวันนับจากวันที่เปิดใช้งานครั้งแรก เช่นเบอร์เติมเงินเปิดใช้มาแล้ว 1 ปีแต่ไม่เคยแสดงตนความเป็นเจ้าของ ไม่เคยไปแสดงตน แสดงตนเสร็จก็นับว่ามีอายุการใช้งานมาแล้ว 1ปี ย้ายค่ายได้เลย วิธีการแสดงตนคือนำซิมไปที่ศูนย์บริการพร้อมบัตรประชาชน
• เลขหมายใช้งานได้ ไม่ถูกระงับบริการ
• ไม่มีภาระผูกพันสัญญาในการใช้บริการใดๆ ต้องยกเลิกบริการผูกพันต่างๆทั้งหมด โดยโทรแจ้ง call center

 

เอกสารที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา
• บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากไม่ได้มาเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นคำขอแทน
• เอกสารทุกหน้าต้องมีลายเซ็นรับรองของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล

 

แสดงตนไว้แล้ว เตรียมเอกสารครบแล้ว ต่อไปก็ไปศูนย์บริการ

ต้องการย้ายไป AIS ไปติดต่อที่ศูนย์ AIS บอกว่ามาขอย้ายค่าย
ต้องการย้ายไป DTAC ไปติดต่อที่ศูนย์ DTAC บอกว่ามาขอย้ายค่าย
ต้องการย้ายไป TRUE ไปติดต่อที่ศูนย์ TRUE บอกว่ามาขอย้ายค่าย
เตรียมเงินไปด้วยเป็นค่าบริการในการย้าย 99 บาท ต่อ 1 หมายเลข

 

การย้ายค่ายเบอร์เดิมนั้นควรไปติดต่อก่อน 18.00 น.
จะใช้เวลา 3 วันในการย้าย