นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ www.somjade.com ยึดถือ ปฏิบัติ ตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ทางเว็บไซต์จัดให้กับลูกค้า

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ต้องเก็บรักษาและได้รับการดำเนินเรื่องในประเทศใดๆ ที่เว็บไซต์มีสาขา หรือหน่วยงานในเครือดำเนินการอยู่ ในการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้ พร้อมกันนี้ ท่านยินยอมให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซตหรือลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ ถ่ายทอด เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ตกลงที่จะไม่นำข้อมูลส่วนตัว รวมถึงไม่เปิดเผยชื่อของท่านแก่คนทั่วไป หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นให้บุคคลอื่น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิเสธของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์จนกว่าท่านจะร้องขออย่างเป็นทางการ ให้เว็บไซต์ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ line : @somjade

Who we are

Our website address is: https://somjade.com.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.