ระบบจดทะเบียนรายเดือน Dtac


* เอกสารที่ต้องเตรียม
- รูปถ่ายบัตรประชาชน ไม่ใช่สำเนาและไม่มีการขีดคร่อม
จดทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่สามารถใช้สำเนาบัตร ต้องเป็นรูปจริงเท่านั้น
เบอร์ที่จด

- ข้อมูลสำหรับจดทะเบียน
เลขบัตรประชาชน
ชื่อจริง
นามสกุล
ที่อยู่ตามบัตร

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- ที่อยู่เพื่อจัดส่งบิล
เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน
หากคนละที่อยู่ ใส่ข้อมูลด้านล่าง
ชื่อจริง
นามสกุล
ที่อยู่ในการจัดส่งบิล

รหัสไปรษณีย์

** 1.เบอร์จดทะเบียนรายเดือนจะมีสัญญากับทาง DTAC 12 เดือน
ห้ามยกเลิก ห้ามย้ายค่ายก่อน 12 เดือนนะครับ
** 2.เมื่อส่งเอกสารครบถ้วนแล้วระบบ DTAC จะจดทะเบียนให้โดยอัตโนมัตินะครับ จะยกเลิกไม่ได้แล้ว

ยืนยันการจดทะเบียน กดส่งข้อมูลด้านล่างเพื่อไปขั้นตอนการส่งรูป