ผมเขียนโปรแกรมเกมส์กรรมโดยได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือ มีชีวิตที่คิดไม่ถึง ของคุณดังตฤณ

ลองเข้าไปเล่นเกมส์กรรมได้โดยกดที่ด้านลิงค์ล่างครับ

http://dungtrin.com/meecheewit/point/

Please follow and like us: