เลือกหมวดที่ต้องการถาม

ถามเลขดีร้ายตามดวงชะตา

ถามคำถามทั่วไป,แจ้งปัญหาต่างๆ

* การดูเบอร์ การถามตอบทั้งหมด ผมดูเองหมดนะครับ ไม่ใช้ผู้ช่วย หรือใครมาดูแทนครับ
การดูเลขพวกนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนครับ หาใครแทนไม่ได้ครับ

*สมัยก่อนจะให้ส่งดวงมาถามทางเมล์
แต่เนื่องจากอีเมล์ผมที่ใช้ตอบ ปัจจุบันตอบอยู่ที่ 280 คนต่อวัน
ทำให้อีเมล์ผมเมื่อส่งไปหาใคร จะตกไปอยู่ใน spam mail หรือไม่ก็ไม่ถึงเลย
คือ server จะคิดว่าเมล์ somjade.com@gmail.com
เป็นเมล์ที่ส่งอีเมล์ขยะไปรบกวนคนอื่น
ทำให้ตอบไปแล้วอีเมล์ตกหล่นไม่ถึงครับ
จึงขอให้ถามทางระบบผ่านหน้าเว็บแทนครับ