จาก > กระทู้ที่ 151

คำถามจากในกระดาน

ถาม : นอกจากเบอร์โทร เลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ เลขสิ่งของต่างๆ ที่เราใช้ มีผลกับชีวิตหมดเลยหรือ?

ตอบ : เลขทุกอย่างไม่ได้มีผลต่อชีวิตครับ

แต่ชีวิตของเรานั่นแหละมีผลต่อตัวเลข

จะได้เลขรถเลขอะไร ก็สอดคล้องกับชีวิตและกรรมของเค้า
เลขบ้านก็ด้วย จะอยู่กันยังไง ร้อนเย็นแบบไหน
เลขมือถือก็ด้วยครับ

ของทุกอย่างนำมาสังเกตุและเก็บข้อมูลศึกษาได้ทั้งสิ้นครับ
ถ้ามีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มากพอ ว่าเป็นวิชาที่เค้าศึกษากันเรื่องอะไร
มีหลักการยังไง ระบบทำงานแบบไหน โหราศาสตร์ ก็จะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร
เรื่องธรรมดา ธรรมชาติเรื่องหนึ่ง

โหราศาสตร์นี่ไม่เหมือนการดูดวงนะครับ
โหราศาสตร์ คือศาสตร์ที่เป็นระบบ เก็บสถิติ ค้นคว้า เก็บข้อมูล
โดยการเฝ้าสังเกตดวงดาวด้านบน ผสมกับการสังเกตด้านล่าง
ว่าสัมพันธ์สอดคล้องกันยังไง โดยมีหลักการ ทำนายทายทักจากสถิติครับ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว โลกพิภพ เปล่งออกมาจากสนามพลังกรรม ของคนจำนวนมากครับ
หากทำความดีมามาก มีกรรมดีมามาก ก็เกิดท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ครรลองชีวิตที่ดี โอกาสที่ดี
ใครมีกรรมยังไงทั้งดีชั่ว ก็จะมีสิ่งแดล้อมรอบๆตัวที่สอดคล้องต่อสภาวะกรรมนั้นๆครับ

อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอันเกิดจากกรรมของคนนี่
มันจะมีรหัส สัญลักษณ์ ให้สังเกตได้ครับ
บางคนถนัด สังเกตุจากใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
ลักษณะท่าเดิน น้ำเสียง บ้านที่อยู่อาศัย สี อัญมณี เลขศาสตร์ ฯลฯ
สังเกตแล้วนำมาทายได้หมด หากรู้จริงในศาสตร์ใดๆ ก็สามารถทำนายทายทักได้ทั้งสิ้นครับ

แกนกลางของทุกสิ่งคือเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมครับ
ไม่ว่าจะเดินเข้าสู่ความจริงทางด้านวิชาไหนก็ตาม
หรือหากเป็นนักปฏิบัติภาวนา ก็เข้าสู่ความจริงที่ในหัวใจของตนเอง
เมื่อมีญาณทัศนะ เข้าใจเรื่องการ เกิด ดับ
ความไม่มี และความไม่เคยมี ของสิ่งต่างๆ รูป แล นามทั้งหลาย
ในมุมมองของการเห็นตรงตามสภาวะและประกอบด้วยจิตตั้งมั่น
ก็จะสามารถเข้าใจเรื่องกรรมวิบากได้ครับ

การทำนายทายทักต่างๆ
ยกตัวอย่างนักโหราศาสตร์บางคนเชี่ยวชาญเรื่องสี
รู้ว่าสีไหน เป็นสีมิตร ศัตรู ใครใส่วันไหน จะเกิดผลยังไง
เช่น ผู้นำประเทศบางประเทศ ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อน เจรจากับคนที่ใส่เสื้อสีแดง
สีฟ้าเป็นกาลกิณี ชนะสีแดง แบบนี้ การคุยกันก็รู้แล้วว่าใครได้เปรียบ
อาจจะเกิดจากความบังเอิญใส่เสื้อสีนี้ก็ได้ หรือมีโหราจารย์เก่งๆแนะนำก็ได้
แต่ที่แน่ๆคือ มันมาจากบุญของเค้า ที่จะชนะ ไม่ว่าจะมาจากวิธีไหนครับ

เช่นเดียวกับเบอร์โทรเช่นเดียวกัน จะได้เบอร์ดีโดยธรรมชาติ
หรือจากมนุษย์แนะนำ มันก็มาจากบุญกุศลของเจ้าตัวนั่นเอง เป็นไปตามวาสนาครับ

สรุปคือ สิ่งที่มีผลต่อชีวิตทั้งหมดคือ การกระทำ ครับ ทั้งการกระทำทาง กาย วาจา และหัวใจ ครับ

Please follow and like us: