วิธีการ ย้ายค่ายเบอร์เดิม Mobile Number Portibility

 

เตรียมตัวก่อนย้าย

แบบเติมเงิน
• ต้องตรวจเช็คเบอร์ก่อนว่าลงทะเบียนซิมไว้หรือยัง ต้องลงทะเบียนซิมไว้ก่อน ต้องเคยแสดงตน แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ที่ผู้ใช้บริการเดิมมาแล้ว
หากยังไม่เคยแสดงตน วิธีการแสดงตนนั้นง่ายมากแค่นำบัตรประจำตัวที่มีรูปเช่นบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง พร้อมซิมการ์ดไปที่ศูนย์บริการเพื่อแจ้งว่าเราเป็นเจ้าของ
• ยอดเงินและวันใช้งานไม่สามารถโอนไปยังเบอร์ใหม่ได้ เพราะคนละค่าย จึงควรใช้ให้หมด หรือใช้วิธีโอนเงินโอนวันไปยังหมายเลขอื่น

แบบรายเดือน
• ชำระค่าบริการ ไม่ให้มียอดบริการค้างชำระ
• โทรแจ้ง call center ยกเลิกบริการเสริม แพ็คเกจเสริมให้หมด

 

และทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน
• แบบเติมเงิน ต้องเช็คก่อนว่า เปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน เบอร์ใหม่เพิ่งเปิดหมาดๆยังย้ายไม่ได้ , การนับวันนับจากวันที่เปิดใช้งานครั้งแรก เช่นเบอร์เติมเงินเปิดใช้มาแล้ว 1 ปีแต่ไม่เคยแสดงตนความเป็นเจ้าของ ไม่เคยไปแสดงตน แสดงตนเสร็จก็นับว่ามีอายุการใช้งานมาแล้ว 1ปี ย้ายค่ายได้เลย วิธีการแสดงตนคือนำซิมไปที่ศูนย์บริการพร้อมบัตรประชาชน
• เลขหมายใช้งานได้ ไม่ถูกระงับบริการ
• ไม่มีภาระผูกพันสัญญาในการใช้บริการใดๆ ต้องยกเลิกบริการผูกพันต่างๆทั้งหมด โดยโทรแจ้ง call center

 

เอกสารที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา
• บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากไม่ได้มาเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นคำขอแทน
• เอกสารทุกหน้าต้องมีลายเซ็นรับรองของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล

 

แสดงตนไว้แล้ว เตรียมเอกสารครบแล้ว ต่อไปก็ไปศูนย์บริการ

ต้องการย้ายไป AIS ไปติดต่อที่ศูนย์ AIS บอกว่ามาขอย้ายค่าย
ต้องการย้ายไป DTAC ไปติดต่อที่ศูนย์ DTAC บอกว่ามาขอย้ายค่าย
ต้องการย้ายไป TRUE ไปติดต่อที่ศูนย์ TRUE บอกว่ามาขอย้ายค่าย
เตรียมเงินไปด้วยเป็นค่าบริการในการย้าย 99 บาท ต่อ 1 หมายเลข

 

การย้ายค่ายเบอร์เดิมนั้นควรไปติดต่อก่อน 18.00 น.
จะใช้เวลา 3 วันในการย้าย

วันที่ 1 – จ่ายเงิน 99 บาท ได้รับซิมในค่ายใหม่ แต่ยังใช้ไม่ได้ต้องรอ 3 วัน ที่ต้องก่อน 18.00 เพราะแต่ละค่ายตกลงไว้ว่าจะส่งข้อมูลกันเวลานั้น หากไปหลัง 18.00 ก็จะช้าไปอีก 1 วัน แต่จริงๆถ้าให้ชัวร์ควรไปก่อน 15.30 น. ส่วนหากต้องการใช้เติมเงินรายเดือนก็แจ้งพนักงานไป
วันที่ 2 – ตอนนี้ซิมค่ายเดิม ยังใช้ได้เป็นวันสุดท้าย วันนี้จะเป็นวันที่ค่ายเดิมจะตรวจสอบว่าพร้อมย้าย คือเบอร์ไม่ถูกระงับ ไม่ค้างค่าบริการ ใช้งานมาครบกำหนดตามกฏ และหากผ่านหมด จะมี SMS แจ้งที่เบอร์ค่ายเดิมว่าจะมีการย้ายค่าย

วันที่ 3 – ซิมค่ายเก่าใช้งานไม่ได้แล้ว ซิมค่ายใหม่ใช้งานได้แล้ว โดยจะใช้ได้ช่วงเวลา 5.00-7.00 น. เสร็จ ย้ายสำเร็จ
*ในวันที่ 1-2 ยังสามารถยกเลิกการย้ายได้ตลอดเวลา
*ยกเลิกการโอนย้ายจะได้รับเงินค่าโอนย้ายคืน ก็ต่อเมื่อจะต้องมายกเลิก ณ จุดบริการเดิม ก่อน 18.00 น. ของวันที่2จากวันที่ยื่นขอโอนย้ายแลขหมาย

 
ระบบเช็คสถานะเบอร์ว่าง ราคา การย้ายค่าย สำหรับเบอร์ในเว็บ Somjade
 

อ่านเพิ่มเติมจาก AIS http://www.ais.co.th/mnp
อ่านเพิ่มเติมจาก DTAC http://www.dtac.co.th/mnp
อ่านเพิ่มเติมจาก TRUE http://www.truemove.com/mnp

Please follow and like us: