ระบบจดทะเบียนรายเดือน Dtac


- เอกสารที่ต้องเตรียม รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
สำเนาใบที่ 1.”ใช้สำหรับจดทะเบียนรายเดือนหมายเลข 0xx-xxx-xxxx เท่านั้น” เซ็นสำเนา
สำเนาใบที่ 2.”ใช้สำหรับย้ายค่ายจาก DTAC 2G มายัง DTAC 3Gเท่านั้น” เซ็นสำเนา
เบอร์ที่จด

- ข้อมูลสำหรับจดทะเบียน
เลขบัตรประชาชน
ชื่อจริง
นามสกุล
ที่อยู่ตามบัตร

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- ที่อยู่เพื่อจัดส่งบิล
เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน
หากคนละที่อยู่ ใส่ข้อมูลด้านล่าง
ชื่อจริง
นามสกุล
ที่อยู่ในการจัดส่งบิล

รหัสไปรษณีย์

*เบอร์จดทะเบียนรายเดือนจะมีสัญญา 12 เดือน ห้ามยกเลิก,ย้ายค่ายก่อน 12 เดือนนะครับ
เมื่อส่งเอกสารครบถ้วนแล้วระบบจะจดทะเบียนให้โดยอัตโนมัตินะครับ จะยกเลิกไม่ได้แล้ว
ยืนยันการจดทะเบียนโดยกดส่งข้อมูลด้านล่าง